• slider image
:::
行政填報網站
教育宣導網站
教學課程網站
學生學習網站
教師進修網站
網站地圖
:::

  校名: 東光國民小學

*

                           *建立年度  民國34年

 *    電話 (05)7871728       

        *傳真 (05)7875831        

        *地址  654雲林縣四湖鄉溪底村成功路11號

        *學校網址 www.tkes.ylc.edu.tw

        *電子郵件 king@msl.tkes.ylc.edu.tw

    *

*各處室電話  (05)7871728

        *  校長室  轉11               *   六甲  轉21 

        *  教導處  轉12               *   五甲  轉20

        *  總務處  轉13               *   四甲  轉19

        *  辦公室  轉14               *   三甲  轉18

        *  幹  事  轉15               *   二甲  轉17

        *     健康中心   轉23                                                    *           一甲     轉16

*

  (1)班級數及學生數:

年級

一年級

二年級

三年級

四年級

五年級

六年級

合計

班級數

學生數

6

5

6

3

6

6

32

(2)教職員工編制

職別

校長

主任

級任

科任

幹事

護士

工友

合計

人數

1

2

6

1

1

1

1

15

(3)設備資訊

     1.專科教室

教室名稱

間數

備註

E化專科教室

1

一般專科教室

3

E化專科教室

電腦教室

1

     2.資訊設備

設備名稱

數量

備註

個人電腦

43

含班級、電腦教室、專科教室及行政用

筆記型電腦

3

含班級、電腦教室、專科教室及行政用

單鎗投影機

2

含班級、電腦教室、專科教室及行政用

實體電子白板

1

虛擬電子白板

0

37吋以上LCD

6

含班級、電腦教室、專科教室

無線AP

2

Thin & Fat

*